• Factory worker with processed sugar cane in manufacturing facility, food and beverage.

  Hybridní systém DCS pro potravinářský průmysl

  Dva pracovníci diskutují o řízení zařízení na výrobu nápojů

  Výzvy

  Toužíte po ekologické efektivitě? 

  Nasytit velké množství lidí. Distribuovat zdravější a bezpečnější produkty. Uspokojit měnící se návyky a vkus spotřebitelů. Snižování spotřeby energie a plýtvání. Aby potravinářský průmysl obstál v těchto výzvách, musí kombinovat konkurenceschopnost a odpovědnost bez kompromisu.

  Řízení vašich investic prostřednictvím životního cyklu

  Výchozí text
  • Řešení

   PlantStruxure PES je distribuovaný systém řízení nové generace pro digitalizované a energetické zařízení. PlantStruxure PES kombinuje jednoduchost a otevřenost PLC/SCADA s integrací, jedinou databází a výkonnou diagnostikou tradičního systému DCS. Nabízí plně integrovaný software a otevřené architektury Ethernet, a přináší vše, co potřebujete k provozu udržitelného, produktivního a tržně vyriabilní výroby potravin - od plné sledovatelnosti procesů až po zabudovaný energetický management:
   • Kontrola a dohled integrované v jednom prostředí
   • Řízení dávek pro flexibilní tvorbu receptur a reportů dávek
   • Energie a nakládání s odpady
   • Bezpečnost potravin a podpora plnění norem
  • Hodnotový návrh

   • Digitalizujte vaše zařízení pro dodávání klíčových systémových dat přímo k rukám vašich inženýrů
   • Urychlete dobu potřebnou k uvedení na trh se zvýšenou standardizací, která zkracuje dobu technické přípravy až o 25 %
   • Vneste inteligenci do vašeho provozu s křížovými odkazy celého systému, které pomáhají zlepšit rozhodování týkající se výroby
  • Diferenciace

   • Jednička v oblasti energetického managementu, s více než 40-tiletými zkušenostmi v potravinářském průmyslu
   • Jediný dodavatel pro všechny úrovně podniku - od zařízení pro řízení napájení a motorů až po řízení energie a optimalizační software
   • Služby pro životní cyklus a nástroje technické přípravy snižují celkové náklady na vlastnictví a celkové instalované náklady
   • Inovace a společný vývoj řešení šitých na míru
   • Otevřená architektura a knihovny objektů pomáhají podporovat standardy napříč různými zónami a lokalitami podniku
   • Několik možností dodavatelských kanálů, které podporují přímé výrobce, systémové integrátory a výrobce strojních zařízení

  Výhody

  • Dopravní pás s chlebem, řízení strojů, potravinářství.
   Snížení investičních/provozních nákladů při současném zajištění kvality potravin a nápojů
   • Snížení doby a nákladů při spouštění až o 30 %
   • Zahájení výroby ve správný čas bez jakýchkoli překážek na místě
   • Zajištění téměř 100 % provozuschopnosti vašeho provozu
  • Zařízení na zpracování potravin, mlékárenský průmysl, potravinářský průmysl, výrobní systém.
   Dosažení provozní dokonalosti
   • Zlepšení provozní účinnosti až o 30 % s použitím knihovny pokročilého řízení procesů
   • Zlepšení vašeho přehledu o využití energie a lepší řízení vaší energie za použití knihovny energetického managementu a přehledných ukazatelů výkonnosti
  • Pracovník kontrolující kozí mléko ve výrobním závodě, potravinářský průmysl, ovládání strojů
   Řízení talentovaných pracovníků
   • Naše komplexní knihovny potravinářských nápojů a mlékárenských produktů, vyvinuté na základě dlouholetých zkušeností s řešením, udržují znalosti o oboru a pomáhají nezkušeným pracovníkům