Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Default Alternative Text

   Integrovaný bezpečnostní servo pohon / Kódovaný magnetický spínač / Kat. 3 PL e, SIL 3 / Kategorie Stop 2

  Výchozí text

  Vaše podnikatelské výzvy

  V souladu s vaším posouzením rizik potřebujete navrhnout stroj s bezpečnostní funkcí povolení pohybu požadovanou podle PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, aby byly splněny stávající bezpečnostní právní předpisy a normy umožňující shodu CE. Je třeba urychlit časově náročné procesy výběru nabídky a zajištění dokumentace. Dále potřebujete zkrátit dobu uvedení stroje na trh a zvýšit jeho ziskovost při současné tvorbě rozpisu materiálu, schémat zapojení a výpočtu spolehlivosti bezpečnostního řetězce.

  Naši odborníci vám pomohou v průběhu celého životního cyklu stroje.

  Obrázek, Machine LifecycleSolutions, Průmyslová výroba, ovládání strojů
  • Řešení

   • Toto řešení monitorování ochrany s integrovaným servopohonem poskytuje efektivní způsob, jak zlepšit bezpečnost stroje. Vestavěný bezpečnostní modul (eSM) umožňuje vytvoření bezpečnostního obvodu.
   • Dokumentace obsahuje: schéma zapojení, schéma, vysvětlení aplikace a výpočty bezpečnostní spolehlivosti. Toto řešení bezpečnostního řetězce podporuje vytváření bezpečnostních architektur s architekturou Kategorie 3 PL e EN ISO13849-1 a SIL 3 EN IEC 62061 pro funkci monitorování krytů.
   • Funkce bezpečnostního zastavení se inicializuje aktivací nouzového zastavení nebo pohyblivé ochrany určené k ochraně přístupu do nebezpečné zóny. 
   • Otevření ochrany je detekováno kódovaným magnetickým spínačem, který je monitorován procesorovým modulem. Potom se na pohonu inicializuje Bezpečné zastavení 1, pohon zpomaluje až do zastavení. Pokud je zpomalení nebo zastavení blokováno, pohon přejde do režimu bezpečného odpojení točivého momentu.
  • Výhody

   Řešení bezpečnostního řetězce jsou navržena tak, aby pokryla všechny bezpečnostní funkce stroje. Použití řešení bezpečnostního řetězce zkracuje čas potřebný k vytváření jednotlivých bezpečnostních funkcí a ke splnění požadavků na posouzení rizik stroje.

   Řešení bezpečnostního řetězce lze upravit pomocí produktů vhodných pro specifické potřeby stroje. Díky tomu je možné použít řešení jako šablonu při navrhování bezpečnostních funkcí pro váš stroj, a tím zlepšit účinnost a zároveň šetřit náklady.
    
   Každé řešení bezpečnostního řetězce obsahuje:
    
   • Vysvětlení architektury a bezpečnostního řetězce
   • Schéma zapojení
   • Vysvětlení výpočtu
   • Výsledek výpočtu
   • Certifikát TUV
   • Soubor projektu Sistema
  • Vychytávky

   Řešení bezpečnostního řetězce jsou navržena tak, aby se minimalizovala složitost zavádění bezpečnosti na strojích. Pro každou bezpečnostní funkci stroje jsou pro zákazníky usilující o certifikaci CE k dispozici řešení připravená k použití.