• Default Alternative Text

  Integrovaný bezpečnostní modul / Spínač ochrany / Stykač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategorie Stop 0

Výchozí text

Vaše obchodní záležitosti

V souladu s vaším posouzením rizik potřebujete navrhnout stroj s bezpečnostní funkcí monitorování ochrany požadovanou podle PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, a splnit stávající bezpečnostní právní předpisy a normy umožňující shodu CE. Dále potřebujete urychlit časově náročné procesy výběru nabídky a zajištění dokumentace. Abyste mohli zkrátit dobu uvedení stroje na trh a zvýšit ziskovost při tvorbě rozpisu materiálu, potřebujete schémata zapojení a výpočet spolehlivosti bezpečnostního řetězce.

Naši odborníci vám pomohou v průběhu celého životního cyklu stroje.

Obrázek, Machine LifecycleSolutions, Průmyslová výroba, ovládání strojů
 • Řešení

  • Toto řešení monitorování krytů s integrovaným bezpečnostním modulem poskytuje efektivní způsob, jak zajistit bezpečnost stroje. Integrovaný bezpečnostní modul Modicon TM3 umožňuje vytvořit bezpečnostního obvod.
  • Dokumentace obsahuje: schéma zapojení, schématický diagram, vysvětlení aplikace a výpočtů bezpečnostní spolehlivosti. Toto řešení bezpečnostního řetězce podporuje vytváření bezpečnostních architektur s architekturou Kategorie 4 PL e EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pro funkci monitorování krytů.
  • Funkce bezpečnostního zastavení se inicializuje aktivací pohyblivého krytu a je určena k zamezení přístupu do nebezpečné zóny. Otevření ochrany je detekováno spínačem ochrany, který je monitorován procesorovým modulem. Tento modul deaktivuje výstupy bezpečnostního modulu (kategorie Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájecí napětí motoru připojené ke stykačům (K1 a K2). Motor se točí na prázdno až do zastavení.
 • Výhody

  Řešení bezpečnostního řetězce představují šablonu pro řešení všech bezpečnostních funkcí stroje. Použití řešení bezpečnostního řetězce zkracuje čas potřebný k vytváření jednotlivých bezpečnostních funkcí a ke splnění požadavků na posouzení rizik stroje. Řešení bezpečnostního řetězce lze upravit pomocí produktů vhodných pro specifické potřeby stroje. Díky tomu je možné použít řešení jako šablonu při navrhování bezpečnostních funkcí pro váš stroj, a tím zlepšit efektivitu a zároveň šetřit náklady. Každé řešení bezpečnostního řetězce obsahuje:

  • Vysvětlení architektury a bezpečnostního řetězce
  • Schéma zapojení
  • Vysvětlení výpočtu
  • Výsledek výpočtu
  • Certifikát TUV
  • Soubor projektu Sistema
 • Vychytávky

  Řešení bezpečnostního řetězce jsou navržena tak, aby se minimalizovala složitost zavádění bezpečnosti na strojích. Pro každou bezpečnostní funkci stroje jsou pro zákazníky usilující o certifikaci CE k dispozici řešení připravená k použití nebo úpravě.