Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
   Integrované UPS, rozvaděče a software pro správu, optimalizovaný pro škálovatelný výkon datových center.

   Napájecí modul

  • Čtěte

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 163
    Prefabrikované napájecí a chladicí moduly pro datová centra

    Standardizované, prefabrikované integrované napájecí a chladicí moduly zařízení datových center mají nejméně o 60% rychlejší nasazení, a poskytují o 13% vyšší úsporu počátečních nákladů ve srovnání s napájecí a chladicí infrastrukturou tradičních datových center. Moduly zařízení, rovněž uváděné v odvětví datových center jako napájecí a chladicí zařízení v kontejnerech, umožňují návrhářům datových center přesouvat své myšlení od zakázkového "stavebního" myšlení ke standardizovanému myšlení "integrace pracoviště". Tato bílá kniha porovnává náklady obou scénářů, představuje výhody a nevýhody každého z nich, a identifikuje prostředí, která mohou nejlépe využít modulární přístup k zařízení. Přečtěte si Bílou knihu č. 163
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 164
    Analýza TCO tradičních datových center oproti škálovatelným, prefabrikovaným datovým centrům

    Standardizované, škálovatelné, prefabrikované integrované napájecí a chladicí moduly zařízení datových center poskytují v porovnání s tradičně stavěnými napájecími a chladicími infrastrukturami datových center snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) o 30% . Zamezení přílišného zastavění kapacity. Škálování návrhu v průběhu času přispívá k významnému procentu z celkových úspor. Tato bílá kniha uvádí kvantitativní analýzu TCO obou architektur, a ilustruje hlavní faktory úspor investičních a provozních nákladů vylepšené architektury. Přečtěte si Bílou knihu č. 164
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 165
    Typy prefabrikovaných modulárních datových center

    Systémy nebo subsystémy datových center, které jsou předem smontovány v továrně, se často popisují pomocí výrazů jako prefabrikované, kontejnerové, modulární, rámové, závěsné, mobilní, přenosné, samostatné, vše v jednom, apod. Mezi různými typy prefabrikovaných stavebních bloků dostupnými na trhu však existují důležité rozdíly. Tento dokument navrhuje standardní terminologii pro kategorizaci typů prefabrikovaných modulárních datových center, definuje a srovnává jejich klíčové atributy, a poskytuje rámec pro výběr nejlepšího přístupu(ů) na základě obchodních požadavků. Přečtěte si Bílou knihu č. 165
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bílá kniha č. 166
    Praktická hlediska pro zavádění prefabrikovaných datových center

    Zavádění prefabrikovaných modulárních datových center přináší jasné výhody, včetně rychlosti nasazení, předvídatelnosti, škálovatelnosti a nákladů na životní cyklus. Proces nasazení datového centra - od návrhu datového centra, přes přípravu místa a pořizování vybavení, až po instalaci - je zcela jiný, než u tradičního datového centra. Tento dokument prezentuje praktická hlediska, pokyny a výsledky, které může manažer datového centra od takového nasazení očekávat. Přečtěte si Bílou knihu č. 166
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Případová studie
    Myšlenka společnosti DartPoints Private Colo™

    Volba mezi budováním vlastního datového centra a přesunem do velkého kolokačního zařízení je pro pro mnoho organizací kompromisem. Stavba soukromých datových center je drahá, a vyžaduje pečlivé a pokročilé plánování. Kolokace do velkého datového centra může být levnější, a poskytuje flexibilitu pro potřeby růstu, ale je spojena s obětováním úplné kontroly. Přečtěte si dokument Myšlenka společnosti DartPoints Private Colo™
   • Prefabrikované datové centrum umožňuje ropné firmě řešit problematiku časových, rozpočtových a regulačních omezení.

    Zákazníci používají prefabrikované moduly datových center z řady důvodů, například krátké doby uvedení na trh, předvídatelných nákladů a výkonu, a také proto, že jim pomáhají splnit přísné požadavky na ochranu životního prostředí. Někdy používají zákazníci prefabrikované moduly ze všech těchto důvodů. Prefabrikované datové centrum umožňuje ropné firmě řešit problematiku časových, rozpočtových a regulačních omezení.
   • Prefabrikované datové centrum pomáhá letecké společnosti splňovat přísné požadavky na čas a efektivitu

    Zákazníci používají prefabrikované moduly datových center z řady důvodů, například krátké doby uvedení na trh, předvídatelných nákladů a výkonu, a také proto, že jim pomáhají splnit přísné požadavky na ochranu životního prostředí. Někdy používají zákazníci prefabrikované moduly ze všech těchto důvodů. Prefabrikované datové centrum pomáhá letecké společnosti splňovat přísné požadavky na čas a efektivitu
   • Firma v automobilovém průmyslu zrychluje svůj provoz díky prefabrikovanému modulárnímu datovému centru

    Téměř v každém oboru podnikání v dnešní době je doba uvedení na trh podstatným ukazatelem. Společnosti chtějí odeslat nové produkty rychle z výroby, aby mohly začít generovat zisky a splatit investice, které vložily do vývoje produktu - a doufají, že zisk bude mnohem větší. Firma v automobilovém průmyslu zrychluje svůj provoz díky prefabrikovanému modulárnímu datovému centru
  • Učte se

   Nákladová kalkulačka pro srovnání prefabrikovaných a tradičních datových center


   Vliv atributů návrhu na náklady na prefabrikovaná datová centra oproti tradičním datovým centrům. Nákladová kalkulačka pro datová centra

   Nástroj pro výběr referenčního návrhu


   Procházejte knihovnu referenčních návrhů Schneider Electric, vybírejte si a porovnávejte, a vyberte optimální návrh, který splňuje vaše požadavky na datové centrum. Nástroj pro výběr referenčního návrhu

   Prodejní nástroje


   Webové aplikace se snadno použitelnými rozhraními určenými pro použití v raných fázích rozvoje koncepce a návrhu datového centra. Prodejní nástroje
  • Sledujte

   • Prefabrikované moduly datových center poskytují předvídatelný výkon

    Vysoký stupeň integrace spolu s tovární montáží a testováním umožňují prefabrikovaným modulům datových center Schneider Electric poskytovat výkon, pro který bylo zařízení navrženo.
   • Datová centra u vašich dveří: Prefabrikované moduly od společnosti Schneider Electric

    Podívejte se, co vám přijde do cesty. Prefabrikované IT a hydronické moduly od společnosti Schneider Electric. Zatímco vy připravujete vaše pracoviště, my budujeme vaše datové centrum a dodáme jej přímo do vašeho zařízení.
   • Prefabrikovaná modulární řešení: Technologické změny vyžadují změny infrastruktury datových center

    V tomto rozhovoru společnosti FStech (Financial Sector Technology) hovoří Kevin Brown, náš VP Global Data Center Strategy and Technology, o změnách v infrastruktuře datových center, silách stojících za rozšířením modulárních, prefabrikovaných řešení a proč tato technologie změní průmysl datových center.
   • Proč jsou prefabrikovaná řešení podstatně pružnější, než tradiční konstrukce datových center?

    Díky prefabrikovaným modulům datových center nemusíte stavět celé datové centrum naráz, ale můžete pomocí škálování splnit přesný obchodní požadavek a zkrátit vývojový cyklus bez omezení budoucí flexibility.
   • Znamená prefabrikace datových center nižší cenu?

    Účtování celkových nákladů na stavbu datových center je složitá rovnice, která postrádá jednoduchou sadu nástrojů pro srovnání prefabrikovaných a tradičních datových center. Prefabrikace však nabízí výhodu jednoduššího návrhu, rychlejší stavby, menších požadavků na služby na pracovišti a lépe předvídatelného výkonu.