Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • man and women talk about energy management in a data center

   Data Center Infrastructure Management (DCIM) (Správa infrastruktury datového centra)

   Integrovaná řešení softwaru, měření, monitorování prostředí a bezpečnosti pro napájení, chlazení a IT místnost.

   • Čtěte

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Brožura StruxureWare for Data Centers

     Podrobný přehled o sadě StruxureWare for Data Centers a souvisejících softwarových aplikacích. Čtěte více
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha #173 Principy napájení a chlazení pro nasazení IT v kolokačních datových centrech

     Někteří budoucí nájemci kolokačních datových center vidí nejlepší postupy napájení a chlazení jako omezující. Nicméně, efektivní akceptovatelná pravidla používání mohou snížit odstávky vlivem přehřívání a lidských chyb, snížit nevyužitelnou kapacitu a prodloužit životnost původně pronajatého prostoru, čímž se předejde nákladům na příliš velký rezervovaný prostor. Tato příručka vysvětluje některé příčiny omezeného napájení, chlazení a kapacity v kolokačních datových centrech a vysvětluje jak distribuce energie ve vysoké hustotě stojanů, vzduchový kontejnment a další postupy zlepšují provozuschopnost a efektivitu. Jsou také uvedeny příklady akceptovatelných pravidel používání, která řeší tyto problémy.

     Čtěte více
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 170 Zamezení obvyklým úskalím při hodnocení a zavádění řešení DCIM

     Přestože je investice do softwaru správy infrastruktury datového centra (DCIM) pro mnohé přínosem, pro jiné není. Výzkum odhalil mnoho různých nástrah, kterým by se koncoví uživatelé měli vyhnout při posuzování a implementaci řešení DCIM. Volba nevhodného řešení v kombinaci s neadekvátními procesy a nedostatky v oblasti odpovědnosti / vlastnictví / znalostí může poškodit schopnost zvolené sady nástrojů dodávat hodnotu, pro kterou byly navrženy. Tento dokument popisuje některé běžné nástrahy a poskytuje praktický návod k tomu, jak se jich vyvarovat.

     Čtěte více
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 107 Jak software pro správu infrastruktury datových center zlepšuje plánování a snižuje provozní náklady

     Obchodní manažeři požadují od svých IT pracovníků, aby převáděli datová centra z nákladových středisek na střediska vytvářející obchodní hodnotu. Datová centra mohou mít významný vliv na výsledky podnikání, protože umožňují podniku rychleji reagovat na požadavky trhu. Tento dokument demonstruje na řadě příkladů, jak mohou softwarové nástroje pro správu infrastruktury datových center zjednodušit provozní procesy, snížit náklady a urychlit poskytování informací.

     Čtěte více
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha #161 Alokace nákladů datového centra na energie a uhlíkovou stopu na uživatele IT

     Je pro alokaci nákladů na energie a uhlíkové stopy na uživatele IT nutné mít komplikovaný software a přístrojové vybavení? Nebo to můžete zvládnout s jednoduchou, nízkonákladovou metodou alokace nákladů na energii a uhlíkové stopy? Jak přesní potřebujeme být? Tato příručka poskytuje přehled strategií alokace nákladů na energii a uhlíkové stopy a jejich přesnost. Ukazujeme, že pro jakékoli datové centrum, velké i malé, nové nebo staré, je snadné a levné začít alokovat náklady a uhlíkovou stopu, ale náklady a složitost se zvyšují a ROI se snižuje při specifikaci požadavku na nadměrnou přesnost.

     Získejte více informací
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha #171 Úvahy o vlastnictví versus outsourcingu fyzické infrastruktury datového centra

     Když stojíte před rozhodnutím o upgradu stávajícího datového centra, vybudování nového, nebo pronájmu prostoru v kolokačním datovém centru, je nutné zvážit kvantitativní i kvalitativní rozdíly. TCO za 10 let mohou být argumentem pro modernizaci nebo budování prostřednictvím outsourcingu, avšak tento dokument ukazuje, že ekonomické argumety mohou být převáženy citlivostí firmy na cash flow, cash cross-over point, časovým rámcem nasazení, očekávanou životností datového centra, regulačními požadavky a dalšími strategickými faktory. Tento dokument pojednává o tom, jak tyto klíčové faktory vyhodnotit na podporu dobrého rozhodování.

     Čtěte více
   • Učte se

    Blog DCIM


    Chcete se dozvědět více o správě datových center a o událostech na trhu? Sledujte naše myšlenky na téma DCIM.

    Přečtěte si více

    Podpůrná komunita softwaru StruxureWare for Data Centers


    Nevíte si rady se softwarovou aplikací, nebo se chcete dozvědět více o tom, jak ji používat? Podívejte se na náš web s on-line podporou, kde najdete okamžité odpovědi a pomoc se softwarovými aplikacemi.

    Přečtěte si více
   • Sledujte

    • DCIM, manažer datového centra a softwarově definované datové centrum

     Zaměření informačních technologií se přesouvá směrem k poskytování abstraktních nebo virtualizovaných IT. Vzestup DCIM a softwarově definovaných datových center může způsobit, že manažeři datových center budou v budoucnosti spravovat IT zařízení.

    • 10 scénářů z reálného světa, kde má DCIM význam

     Ať už jste obeznámeni s výhodami DCIM, nebo již uvažujete o jeho zavedení, v tomto zajímavém a informativním prezentačním videu se dozvíte, jak DCIM zajistí zásadní změnu ve vašem datovém centru.

    • Plná viditelnost datového centra prostřednictvím softwaru StruxureWare for Data Centers

     Snižte spotřebu energie, zvyšte efektivitu a splňte reportingové povinnosti pomocí softwarové sady StruxureWare for Data Centers od firmy Schneider Electric.

    • Překonejte velké výzvy se systémem StruxureWare for Data Centers

     Operátoři datových center: Chcete řídit výkonnost podniku a současně chránit firemní zdroje? Softwarová sada StruxureWare for Data Centers společnosti Schneider Electric vám to umožní.