Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

   Řešení pro testování systémů nouzového napájení pro nemocnice

   • Čtěte

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Systém automatizovaného testování záložního napájení v nemocnicích

     Vzhledem k nedostatkům ručního testování stále více nemocnic přechází na automatizované testování systémů záložního napájení. Automatizované testování záložních systémů napájení zvyšuje spolehlivost díky přesnému monitorování a zaznamenávání zkušebních parametrů a zajišťuje sledovatelnost v případě nepředvídaných problémů s EPS nebo sporů a pomáhá snižovat pracovní zátěž zaměstnanců související s těmito testy.

     Získejte více informací
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Ověřování stavu baterií pro záložní nebo nouzové napájení

     Systémy nouzového napájení spoléhají v případě výpadku na baterie, že dodají dostatečné množství elektrické energie ve správný čas, potřebný pro spuštění diesel generátoru, nebo pro napájení zátěží přímo z UPS. Zanedbané baterie jsou nejčastější příčinou selhání záložního napájení. Tato příručka popisuje, jak systémy pro automatizované zkoušky poskytují přesné funkční hodnocení stavu baterií a jak takové systémy brání vzniku zbytečných závad.

     Více informací
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Příručka o hlášeních EPSS pro zdravotnictví

     Aplikační průvodce, který poskytuje více podrobností o tom, jak může testování a vykazování EPSS zlepšit celkovou energetickou spolehlivost nemocnic.

     Více informací