Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Default Alternative Text

   Privátní cloud

   Integrovaný stavební blok fyzické infrastruktury pro napájení virtualizovaného prostředí.

   • Čtěte

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 117
     Fyzická infrastruktura datového centra: Optimalizace obchodní hodnoty

     Chcete-li v dnešním rychle se měnícím obchodním světě zůstat konkurenceschopnou společností, musíte aktualizovat svůj pohled na hodnotu vašich investic do fyzické infrastruktury datového centra (DCPI). Dostupnost a přímé náklady již nejsou postačujícími faktory k adekvátnímu obchodnímu rozhodnutí. Pro společnosti, které uspějí na měnícím se globálním trhu, se staly stejně důležitými ukazateli pružnost, obchodní flexibilita a nízké celkové náklady na vlastnictví. Přečtěte si Bílou knihu č. 117
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 118
     Virtualizace a cloud computing: Optimalizované napájení, chlazení a správa maximalizují výhody

     IT virtualizace, stroj za cloud computingem, může mít významné důsledky pro fyzickou infrastrukturu datového centra (DCPI). Vyšší hustota napájení má často za následek zatížení chladicí kapacity stávajícího systému. Snížená celková spotřeba energie, která obvykle vyplývá z fyzické konsolidace serverů, může ve skutečnosti zhoršit účinnost využití energie v datovém centru (PUE). Dynamické zatížení, které se mění v čase a místě, může v případě nepochopení a zanedbání stavu napájení a chlazení na úrovni regálu zvýšit riziko výpadku. A konečně, povaha vysoce virtualizovaného prostředí odolného proti chybám může vyvolat otázky týkající se požadované úrovně redundance ve fyzické infrastruktuře. Tyto konkrétní efekty virtualizace jsou diskutovány, a jsou nabízena možná řešení nebo metody jejich řešení. Přečtěte si Bílou knihu č. 118
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 116
     Standardizace a modularita ve fyzické infrastruktuře datových center

     Nepřijetí modulární standardizace jako návrhové strategie pro fyzickou infrastrukturu datového centra (DCPI) je nákladné na všech frontách: zbytečné náklady, zbytečné prostoje a ztráta obchodních příležitostí. Standardizace a její blízká příbuzná, modularita, poskytují dalekosáhlé výhody pro DCPI, které zefektivňují a zjednodušují všechny procesy, od počátečního plánování až po každodenní provoz. Mají významné pozitivní dopady na všechny tří hlavní složky obchodní hodnoty DCPI - dostupnost, pružnost a celkové náklady na vlastnictví. Přečtěte si Bílou knihu č. 116
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 174
     Praktické možnosti nasazení IT zařízení v malých serverových místnostech a pobočkách

     Malé serverové místnosti a pobočky jsou obvykle neorganizované, nezabezpečené, teplé, nemonitorované a prostorově omezené. Tyto podmínky mohou mít za následek výpadek systému, nebo přinejmenším "uniknutí o vlásek", což upoutává pozornost managementu. Praktické zkušenosti s těmito problémy odhalují krátký seznam účinných metod pro zlepšení dostupnosti IT provozu u malých serverových místností a poboček. Tento dokument se zabývá realistickým zlepšením napájení, chlazení, regálů, fyzického zabezpečení, monitorování a osvětlení. Tento dokument se zaměřuje na malé serverové místnosti a pobočky s IT zátěží až 10kW. Přečtěte si Bílou knihu č. 174
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 160
     Specifikace modulární architektury datového centra

     Prosazuje se konsensus, že konvenční návrhy starších datových center budou nahrazeny modulárními a škálovatelnými návrhy datových center. Všichni zákazníci požadují výhody modulárních škálovatelných vzorů: snížené celkové náklady na vlastnictví, zvýšení flexibility, snížení doby zavádění a lepší výkon. Přesto však dosud není dostatečně definován termín "modulární", kdy a kde je modularita vhodná, a jak specifikovat modularitu. Tento dokument vytváří rámec pro modulární architekturu datového centra a popisuje různé způsoby zavádění modularity pro napájení datových center, chlazení a prostorové infrastruktury, a vysvětluje, kdy jsou vhodné a účinné odlišné přístupy. Přečtěte si Bílou knihu č. 160
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 76
     Modulární systémy: Evoluce spolehlivosti

     Příroda již dříve ukázala, že u složitých systémů přežívají a prosperují modulární konstrukce. Významným faktorem tohoto úspěchu je kritická spolehlivost, která poskytuje výhodu odolnosti proti chybám. Modulární systém může přesunout provoz z poruchových modulů na zdravé, a současně provést opravy. V datových centrech již modulární konstrukce zakořenila u nových architektur serverů a úložných systémů odolných proti chybám. Vzhledem k tomu, že datová centra se stále vyvíjejí a vypůjčují si plány od přírody, fyzická infrastruktura datových center (DCPI) se musí vyvíjet tak, aby mohla podporovat nové strategie přežití, obnovy a růstu. Přečtěte si Bílou knihu č. 76
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 111
     Analýza spolehlivosti napájecího systému APC InfraStruXure

     Řada produktů APC InfraStruXure nabízí alternativní architekturu k centrálním UPS. Společnost MTechnology, Inc. použila techniky pravděpodobnostního vyhodnocení rizika (PRA, Probabilistic Risk Assessment) k vyhodnocení spolehlivosti 40kW UPS a PDU InfraStruXure se statickým přemostěním. Výpočty braly v úvahu výkon InfraStruXure v ideálních i reálných podmínkách. Studie porovnávala také výkonnost architektury InfraStruXure s centrálním UPS obsluhujícím hypotetickou kritickou zátěž 500kW v datovém centru. Výsledky ukázaly, že architektura InfraStruXure má podstatně menší riziko selhání všech zátěží datového centra, a o něco menší riziko selhání kteréhokoli jednotlivého kusu IT zařízení. Tento dokument shrnuje klíčová zjištění kvantitativního posouzení rizik společnosti MTechnology, a pojednává o jejich důsledcích pro manažery a návrháře zařízení. Přečtěte si Bílou knihu č. 111
   • Učte se

    Prodejní nástroje


    Webové aplikace se snadno použitelnými rozhraními určenými pro použití v raných fázích rozvoje koncepce a návrhu datového centra. Prodejní nástroje

    Nástroj pro výběr referenčního návrhu


    Procházejte knihovnu referenčních návrhů Schneider Electric, vybírejte si a porovnávejte, a vyberte optimální návrh, který splňuje vaše požadavky na datové centrum. Nástroj pro výběr referenčního návrhu

    Mikro datová centra: Inovativní případ návrhu a provozu datového centra


    Tento blog popisuje, jak společnost DartPoints ve spolupráci se společností Schneider Electric vytvořila jedinečný systém DartPoints Private Colo™. Mikro datová centra: Inovativní případ návrhu a provozu datového centra

    Znamená konvergovaná IT infrastruktura postup dále na cestě k prefabrikaci?


    Konvergovaná infrastruktura je v podstatě o rychlosti, účinnosti a pružnosti ... přizpůsobuje IT zájmům podnikání. Záleží jen na nás, zda tomu napomůžeme řešením, které lze snadno vybrat, objednat, nasadit a udržovat. Prefabrikace je jedním ze způsobů, jak to provést. Znamená konvergovaná IT infrastruktura postup dále na cestě k prefabrikaci?

    Jsou mikro datová centra motorem internetu věcí?


    Data se generují ze všeho, od strojů na limonádu až po dalších 20-30 miliard zařízení na trhu (mnoho z nich je nositelných). Toto velké množství dat bude potřeba zpracovat a analyzovat v reálném čase. Internet věcí funguje připojením těchto vzdálených zařízení k velkému centralizovanému datovému centru a poskytováním informací o stavu, umístění, funkčnosti a tak dále. Další informace najdete na našem blogu. Jsou mikro datová centra motorem internetu věcí?

    Jaké kompromisy přináší konvergovaná infrastruktura


    Řešení, jako například FlexPod a FlexPod Express společnosti Schneider Electric, poskytují předem testované a předem sestavené hardwarové balíčky, které odstraňují potřebu testování hardwaru tím, že testování se provádí před dodáním zákazníkovi. Tím se uvolní zátěž zdrojů při přípravě hardwaru k nasazení. Další informace najdete v tomto blogu. Jaké kompromisy přináší konvergovaná infrastruktura

    Cisco, Schneider Electric a příležitost konvergované infrastruktury


    Tento příspěvek na blogu popisuje, jak společnost Cisco partnerstvím se společností Schneider Electric získala přidanou hodnotu pro zákazníky IT, sítí a datových center. Cisco, Schneider Electric a příležitost konvergované infrastruktury

    Video prohlídka: NetShelter CX přináší hodnotu "serverové místnosti v krabici"


    Tento příspěvek na blogu obsahuje video virtuální prohlídky systému NetShelter CX. Video prohlídka: NetShelter CX přináší hodnotu "serverové místnosti v krabici"

    Malé skříně nabízejí velkou výhodu na pracovištích bez vyhrazeného IT prostoru


    NetShelter CX splňuje potřebu, která nabývá na významu. Je určen k umístění IT a síťových zařízení, která musí fungovat v relativně malém prostoru, jako je například kancelářské prostředí, kde pro tato zařízení není vyhrazený prostor. Další informace najdete v tomto blogu. Malé skříně nabízejí velkou výhodu na pracovištích bez vyhrazeného IT prostoru
   • Sledujte

    • Jak může FlexPod a FlexPod Express pomoci organizacím dosáhnout větší energetické účinnosti?

     David O'Comin ze společnosti Schneider Electric vysvětluje hlavní výhody, které FlexPod Express a FlexPod se Schneider Express přinášejí zákazníkům v oblasti zlepšení energetické účinnosti a ovladatelnosti.
    • Serverová místnost NetShelter CX dodaná v jediném okamžiku

     Jak jednoduché je nasazení serverové místnosti? Dobrá dodací lhůta rozhodně není jediný argument. Podívejte se na tomto krátkém videu, jak jednoduché a snadné je dodání serverové místnosti NetShelter CX v krabici.
    • Jak společnost Schneider Electric přidává hodnotu pro FlexPod a FlexPod Express

     David O'Coimin ze společnosti Schneider Electric vysvětluje hodnotu, kterou přináší infrastruktura Schneider Electric zákazníkům pomocí řešení FlexPod a FlexPod Express tím, že vychází ze silných produktů a dále je posiluje.
    • FlexPod ve spojení se Schneider Electric

     Společnost Schneider Electric použila řešení FlexPod a FlexPod Express, a zvýšila jejich hodnotu přidáním prvků regálových systémů. Tím se usnadňuje rychlé pozicování pro vhodná prostředí, zvyšuje se prodejní hodnota a chrání investice koncových uživatelů.
    • Nejmenší serverová místnost na světě - NetShelter CX

     NetShelter CX je bezpečné, zvukotěsné, flexibilní řešení serverové místnosti v krabici pro otevřená kancelářská prostředí. CX eliminuje potřebu nákladných, velkých, invazivních síťových skříní či technologických místností pro kancelářské prostředí.