Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Default Alternative Text

   Prefabricated Modular data centers

   Using the Google paradigm to make things easier for data center operators.

   Learn more
  • Business people looking at energy efficiency plans, field service

   Prefabrikovaná modulární datová centra

   Zjednodušte infrastrukturu datového centra pomocí prefabrikovaných modulů.

   • Čtěte

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 163
     Prefabrikované napájecí a chladicí moduly pro datová centra

     Standardizované, prefabrikované integrované napájecí a chladicí moduly zařízení datových center mají nejméně o 60% rychlejší nasazení, a poskytují o 13% vyšší úsporu počátečních nákladů ve srovnání s napájecí a chladicí infrastrukturou tradičních datových center. Moduly zařízení, rovněž uváděné v odvětví datových center jako napájecí a chladicí zařízení v kontejnerech, umožňují návrhářům datových center přesouvat své myšlení od zakázkového "stavebního" myšlení ke standardizovanému myšlení "integrace pracoviště". Tato bílá kniha porovnává náklady obou scénářů, představuje výhody a nevýhody každého z nich, a identifikuje prostředí, která mohou nejlépe využít modulární přístup k zařízení. Přečtěte si Bílou knihu č. 163
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 164
     Analýza TCO tradičních datových center oproti škálovatelným, prefabrikovaným datovým centrům

     Standardizované, škálovatelné, prefabrikované integrované napájecí a chladicí moduly zařízení datových center poskytují v porovnání s tradičně stavěnými napájecími a chladicími infrastrukturami datových center snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) o 30% . Zamezení přílišného zastavění kapacity. Škálování návrhu v průběhu času přispívá k významnému procentu z celkových úspor. Tato bílá kniha uvádí kvantitativní analýzu TCO obou architektur, a ilustruje hlavní faktory úspor investičních a provozních nákladů vylepšené architektury. Přečtěte si Bílou knihu č. 164
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 165
     Typy prefabrikovaných modulárních datových center

     Systémy nebo subsystémy datových center, které jsou předem smontovány v továrně, se často popisují pomocí výrazů jako prefabrikované, kontejnerové, modulární, rámové, závěsné, mobilní, přenosné, samostatné, vše v jednom, apod. Mezi různými typy prefabrikovaných stavebních bloků dostupnými na trhu však existují důležité rozdíly. Tento dokument navrhuje standardní terminologii pro kategorizaci typů prefabrikovaných modulárních datových center, definuje a srovnává jejich klíčové atributy, a poskytuje rámec pro výběr nejlepšího přístupu(ů) na základě obchodních požadavků. Přečtěte si Bílou knihu č. 165
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Bílá kniha č. 166
     Praktická hlediska pro zavádění prefabrikovaných datových center

     Zavádění prefabrikovaných modulárních datových center přináší jasné výhody, včetně rychlosti nasazení, předvídatelnosti, škálovatelnosti a nákladů na životní cyklus. Proces nasazení datového centra - od návrhu datového centra, přes přípravu místa a pořizování vybavení, až po instalaci - je zcela jiný, než u tradičního datového centra. Tento dokument prezentuje praktická hlediska, pokyny a výsledky, které může manažer datového centra od takového nasazení očekávat. Přečtěte si Bílou knihu č. 166
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Případová studie
     Myšlenka společnosti DartPoints Private Colo™

     Volba mezi budováním vlastního datového centra a přesunem do velkého kolokačního zařízení je pro pro mnoho organizací kompromisem. Stavba soukromých datových center je drahá, a vyžaduje pečlivé a pokročilé plánování. Kolokace do velkého datového centra může být levnější, a poskytuje flexibilitu pro potřeby růstu, ale je spojena s obětováním úplné kontroly. Přečtěte si dokument Myšlenka společnosti DartPoints Private Colo™
   • Učte se

    Prefabrikované datové centrum umožňuje ropné firmě řešit problematiku časových, rozpočtových a regulačních omezení.


    Zákazníci používají prefabrikované moduly datových center z řady důvodů, například krátké doby uvedení na trh, předvídatelných nákladů a výkonu, a také proto, že jim pomáhají splnit přísné požadavky na ochranu životního prostředí. Někdy používají zákazníci prefabrikované moduly ze všech těchto důvodů. Prefabrikované datové centrum umožňuje ropné firmě řešit problematiku časových, rozpočtových a regulačních omezení.

    Prefabrikované datové centrum pomáhá letecké společnosti splňovat přísné požadavky na čas a efektivitu


    Zákazníci používají prefabrikované moduly datových center z řady důvodů, například krátké doby uvedení na trh, předvídatelných nákladů a výkonu, a také proto, že jim pomáhají splnit přísné požadavky na ochranu životního prostředí. Někdy používají zákazníci prefabrikované moduly ze všech těchto důvodů. Prefabrikované datové centrum pomáhá letecké společnosti splňovat přísné požadavky na čas a efektivitu

    Firma v automobilovém průmyslu zrychluje svůj provoz díky prefabrikovanému modulárnímu datovému centru


    Téměř v každém oboru podnikání v dnešní době je podstatným ukazatelem doba uvedení na trh. Společnosti chtějí odeslat nové produkty rychle z výroby, aby mohly začít generovat zisky a splatit investice, které vložily do vývoje produktu - a doufají, že zisk bude mnohem větší. Firma v automobilovém průmyslu zrychluje svůj provoz díky prefabrikovanému modulárnímu datovému centru

    Nákladová kalkulačka pro srovnání prefabrikovaných a tradičních datových center


    Vliv atributů návrhu na náklady na prefabrikovaná datová centra oproti tradičním datovým centrům. Nákladová kalkulačka pro datová centra

    Volič referenčního návrhu


    Procházejte knihovnu referenčních návrhů Schneider Electric, vybírejte si a porovnávejte, a vyberte optimální návrh, který splňuje vaše požadavky na datové centrum. Volič referenčního návrhu

    Prodejní nástroje


    Webové aplikace se snadno použitelnými rozhraními určenými pro použití v raných fázích rozvoje koncepce a návrhu datového centra. Prodejní nástroje
   • Sledujte

    • Přehled: Prefabrikovaná datová centra od společnosti Schneider Electric

     Předvídatelná, pružná a s rychlým nasazením. Podívejte se, jak mohou řešení prefabrikovaných datových center Schneider Electric řešit obchodní problémy spojené s tradičními návrhy datových center.
    • Prefabrikované moduly datových center poskytují předvídatelný výkon

     Vysoký stupeň integrace spolu s tovární montáží a testováním umožňují prefabrikovaným modulům datových center Schneider Electric poskytovat výkon, pro který bylo zařízení navrženo.
    • Datová centra u vašich dveří: Prefabrikované moduly od společnosti Schneider Electric

     Podívejte se, co vám přijde do cesty. Prefabrikované IT a hydronické moduly od společnosti Schneider Electric. Zatímco vy připravujete vaše pracoviště, my budujeme vaše datové centrum a dodáme jej přímo do vašeho zařízení.
    • Prefabrikovaná modulární řešení: Rušivé technologické změny vyžadují změny infrastruktury datových center

     V tomto rozhovoru společnosti FStech (Financial Sector Technology) hovoří Kevin Brown, viceprezident pro globální strategii a technologii datových center společnosti Schneider Electric, o změnách infrastruktury datových center, o silách stojících za šířením prefabrikovaných datových center a o důvodech, proč tato rušivá technologie transformuje průmysl datových center.
    • Znamená prefabrikace datových center nižší cenu?

     Účtování celkových nákladů na stavbu datových center je složitá rovnice, která postrádá jednoduchou sadu nástrojů pro srovnání prefabrikovaných a tradičních datových center. Prefabrikace však nabízí výhodu jednoduššího návrhu, rychlejší stavby, menších požadavků na služby na pracovišti a lépe předvídatelného výkonu.