• Doctor checking the time and standing next to a female patient lying in a hospital bed at night, healthcare, hospital 
  Zajistěte nepřetržité napájení 24/7 a lepší výstupy pro pacienty

  Zlepšete bezpečnost pacientů

  • Nemocnice Jeana Minjoze

   Nemocnice Jeana Minjoze ve francouzském Besanconu nedávno provedla rozsáhlou rekonstrukci, aniž by přerušila poskytování zdravotní péče. Zajištění vysoké dostupnosti elektrické energie bylo rozhodující pro udržení optimální úrovně bezpečnosti.

   Zaměstnanec kontroluje generátor a zapisuje poznámky, řízení energie, řízení napájení, servisní služby

   Výzvy

   Infekce vzniklé v důsledku nespolehlivosti dodávek elektrické energie a špatné zdravotní péče mají negativní vliv na pacienty a provozní rozpočet nemocnice. Ředitelé zdravotnických zařízení řeší problémy s nepřetržitým provozem svých zařízení a zajištěním bezpečnosti pracovníků a pacientů.
   Pohled na lékaře a zdravotní sestru běžící po chodbě nemocnice, bezpečnost pacientů, nemocnice, řešení pro zdravotnictví

   Řešení bezpečnosti pacientů

   Proč spolupracovat se společností Schneider Electric?

   • Výchozí text Zlepšete bezpečnost pacientů díky zvýšené dostupnosti, spolehlivosti a kvalitě elektrické energie
   • Výchozí text
Chraňte životy a váš hospodářský výsledek

   Fakta

   • Modrá ikona s penězi Neplánovaný výpadek napájení stojí průměrnou nemocnici 1 milion USD denně.
   • Ikonka obecného ohrožení V USA připadá 7 % všech zranění způsobených elektrickým proudem na sektor zdravotnictví.
   • Modrá ikona zástrčky Problémy související s elektřinou jsou důvodem pro hlášení OSHA.