• Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system

  Zdravotnictví

  Vaší odborností jsou služby ve zdravotnictví. Naší odborností je bezpečné napájení a řízení energie. Zjistěte, jak můžeme společně pomocí nemocnicím a zdravotnickým zařízením vytvořit více s méně prostředky.

  Watch the video Přečíst příručku
  Porada lékařů a sester, konzultace v oblasti udržitelného rozvoje, řešení pro zdravotnictví.

  Výzvy

  Do roku 2050 se zdvojnásobí světová populace starší šedesáti let. Zdravotnická zařízení mají již dnes problémy najít peníze. Kde získají další finanční zdroje pro péči o více pacientů? Společnost Schneider Electric může pomoci zdravotnickým zařízením s menším rozpočtem

  Fakta

  • Modrá ikona člověka Počet lidí nad 60 let se do roku 2050 zdvojnásobí.
  • Blue Graph up icon Od roku 1995 vzrostla spotřeba energie ve zdravotnických zařízeních o více než 35 %.
  • Modrá ikona zástrčky Neplánovaný výpadek elektřiny stojí průměrnou nemocnici 1 milion USD za den.
  • Modrá ikona zámku Nemocnice v průměru ztratí 10 % svého majetku kvůli krádežím, což dělá každý rok 52 milionu dolarů.
  • Modrá ikona energie Nemocnice jsou na druhém místě v intenzitě spotřeby energie budov.
  • Modrá ikona helmy Nemocnice mají jedny z nejnáročnějších budov z hlediska stavby a provozu.
  • Píseň, která spasila svět Příběh Motýlí efekt (Butterfly Effect)

   Poznejte hvězdu našeho nového filmu: elektroinženýra v nemocnici, který má schopnosti, které si nedovede představit

  • Nemocnice v regionu Skåne

   Region Skåne ve Švédsku si dal ambiciózní cíl zbavit se fosilních paliv do roku 2020. A vydal se na cestu ke svému cíli uzavřením smlouvy na řízení energie se společností Schneider Electric.

  • Nemocnice Musgrove Park

   Řešení společnosti Schneider Electric zaměřené na energetickou účinnost udělalo z nemocnice v Musgrove jednu z energeticky nejúčinnějších a nákladově nejefektivnějších nemocnic v Británii, aniž by musela předem vydat jedinou penci.

  • Jihoaustralský institut zdravotnického a medicínského výzkumu

   S pomocí společnosti Schneider Electric, Jihoaustralský institut zdravotnického a medicínského výzkumu (South Australian Health and Medical Research Institute - SAHMRI) buduje vysoce inteligentní zařízení světové třídy, aby uspokojil rostoucí poptávku po zdravotnických a medicínských výzkumných zařízeních.

  • Nemocnice v South Glasgow

   Nemocnice South Glasgow se stane jedním z nejpokročilejších zdravotnických zařízení akutní péče v Británii díky ucelenému inteligentnímu řešení infrastruktury od Schneider Electric.

   Přečtěte si jejich příběh
   Physicians rushing patient down corridor