• Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

  TECHNICKÁ ŠKOLENÍ

 • Příklady úspěchů Optimalizace elektrické instalace

  Společnost Wynn Macau, přední hotelový rezort a kasino, se obrátila na Schneider Electric se žádostí o vývoj vysoce specializovaného programu pro řízení znalostí (MV Competency Management), který by umožnil, aby jejich tým prováděl činnosti na elektroinstalacích bezpečným způsobem. Manažeři našeho technického programu zjišťovali potřeby tohoto zákazníka a navrhli speciální školící program, který zahrnoval e-learning, 3D školení, školení face-to-face a závěrečné vyhodnocení.

  Default Alternative Text
 • Příklady úspěchů Školení pro Kuwait Oil Company

  Kuwait Oil Company, klíčový hráč v segmentu plynu a ropy, si vyžádala náš program řízení znalostí ke zvýšení úrovně kvalifikace ve svém týmu. Její snahou bylo podpořit programy kariérního rozvoje tak, aby vedení bylo připraveno na budoucnost. Silný partnerský vztah a důvěra, kterou nám ropná společnost z Kuvajtu věnovala, potvrdily, že náš program řízení znalostí vyhovoval jejím specifickým potřebám. Po 18 týdnech přizpůsobených školení měla tato ropná společnost k dispozici tým mladých odborníků, který byl schopen splnit stanovený cíl - zvýšení zabezpečení a bezpečnosti. To vše díky průběžnému hodnocení a závěrečnému vyhodnocení.

  Oil refinery at night, oil and gas.

  Výhody

  • Výchozí text Okamžitá návratnost investice Účinnost školení se měří výkonem pracovníků v provozu. Naše programy umožňují účastníkům, aby své nově nabyté znalosti a dovednosti okamžitě využívali.
  • Ikona vzdělávání Školitelé, kteří umí svou práci Naši školitelé jsou odborníky ve svém oboru. Umějí učit a jejich odbornost je podložena solidními praktickým zkušenostmi.