• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Služby údržby

  Technik pracuje na řadě elektrických strojů, na elektrických sítích a na zařízeních pro rozvod elektřiny.

  Výzvy

  Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oboru údržby. 

  Stav vašeho zařízení pro rozvod elektřiny má zásadní vliv na úspěch vašeho podnikání. Dobrá údržba vašeho zařízení pro rozvod elektřiny zajišťuje bezpečnost vašich pracovníků a současně maximální produktivitu a dobu provozu

  Nejlepší praxe při údržbě zajistí maximální bezpečnost a dobu provozu.

  Výchozí text
  • Řešení

   • Zajistí dostupnost zařízení se správnou funkcí při optimálních nákladech
   • Zohledňuje bezpečnost a další zákonné požadavky na zařízení
   • Řídí náklady a současně zajišťuje odolnost zařízení a kvalitu výrobků i služeb
  • Hodnotová nabídka

   Služby v oblasti údržby zajistí, že vaše vysoko- a nízkonapěťová zařízení budou mít výkon na nejvyšší úrovni.

   • Stanovení nejlepší praxe v oblasti údržby, 
   • Zkrácení prostojů a doby pro obnovu provozu, 
   • Plnění bezpečnostních a zákonných předpisů.
  • Diferenciace

   Údržba majetku je nejlepší ve své třídě díky opakovanému provádění těchto činností,

   • Exkluzivní postupy údržby díky znalosti návrhu a vývoje technologií
   • Máme rychlý přístup k originálním náhradním dílům a schopnost předvídat zastarávání přístrojů
   • Jedinečná a specializovaná diagnostika využívající originální technické specifikace zařízení