Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Technicians at their station, sustainability reporting.

   Služby údržby

   Technik pracuje na řadě elektrických strojů, na elektrických sítích a na zařízeních pro rozvod elektřiny.

   Výzvy

   Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oboru údržby. 

   Stav vašeho zařízení pro rozvod elektřiny má zásadní vliv na úspěch vašeho podnikání. Dobrá údržba vašeho zařízení pro rozvod elektřiny zajišťuje bezpečnost vašich pracovníků a současně maximální produktivitu a dobu provozu

   Nejlepší praxe při údržbě zajistí maximální bezpečnost a dobu provozu.

   Výchozí text
   • Řešení

    • Zajistí dostupnost zařízení se správnou funkcí při optimálních nákladech
    • Zohledňuje bezpečnost a další zákonné požadavky na zařízení
    • Řídí náklady a současně zajišťuje odolnost zařízení a kvalitu výrobků i služeb
   • Hodnotová nabídka

    Služby v oblasti údržby zajistí, že vaše vysoko- a nízkonapěťová zařízení budou mít výkon na nejvyšší úrovni.

    • Stanovení nejlepší praxe v oblasti údržby, 
    • Zkrácení prostojů a doby pro obnovu provozu, 
    • Plnění bezpečnostních a zákonných předpisů.
   • Diferenciace

    Údržba majetku je nejlepší ve své třídě díky opakovanému provádění těchto činností,

    • Exkluzivní postupy údržby díky znalosti návrhu a vývoje technologií
    • Máme rychlý přístup k originálním náhradním dílům a schopnost předvídat zastarávání přístrojů
    • Jedinečná a specializovaná diagnostika využívající originální technické specifikace zařízení