Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 • A group of people reviewing charts and graphs, energy management, sustainability consulting
  Zaměření na energii přináší konkrétní výsledky

  Energetické poradenství

  • Případové studie Výrobce v oboru metalurgie využívá centralizovaný program úspor energie

   Pro výrobce v oboru metalurgie vypracovala společnost Schneider Electric centralizovaný program úspor energie pro jeho provozy ve Spojených státech, s cílem konsolidace jeho rozhodování v oblasti energie. Tento nový přístup zajistil úspory ve výši 2 milióny USD jen v průběhu prvního roku partnerství. Navíc, po úspěchu programu ve Spojených státech, se evropský tým rozhodl pro stejný postup a provedl centralizaci řízení energie ve 12 provozech v Evropě.

   pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing
  • Případové studie Papírenská společnost požádala o podporu pro své provozy v různých geografických lokalitách

   Globální výrobce buničiny a papíru chtěl optimalizovat náklady a podpořit interní strategie udržitelnosti. Ve snaze o detailní pohled na provozy v rozmanitých geografických lokalitách firma požádala společnost Schneider Electric o provedení několika studií v Evropě, Asii a Jižní Americe. Byly identifikovány potenciální úspory ve výši 5,7 miliónů USD na základě změny tarifů, upgradování napětí, kogenerace, zvýšení účinnosti a možností reakce na spotřebu.

   Angled view of a bridge and a river, water management
  • Případové studie Poskytovatel péče pro seniory ušetřil 400 000 USD využitím sluneční energie

   Společnost zvažovala způsoby, jak zlepšit udržitelnost svého povozu a jak získat slevy z cen energie nabízené pro podniky v New Jersey. Společnost Schneider Electric doporučila přechod na solární energii. Tým provedl výběrové řízení na dodavatele solárních řešení a zvolil dodavatele, který nabídl cenu o 400 000 USD nižší, než byl původní rozpočet projektu.

   A doctor and two nurses reviewing a patient, healthcare solutions, hospitals
  • Případové studie Investiční firma získala díky odbornosti výhody z úspěšné akvizice

   Investiční společnost zvažovala akvizici středně velké plynárenské společnosti. Potřebovala informace o plynárenském průmyslu a proveditelnosti akvizice. Společnost Schneider Electric zpracovala nezávislou analýzu, která zahrnovala dlouhodobý výhled a specifické vlivy v tomto odvětví a která umožnila učinit rozhodnutí. Po realizaci akvizice společnost vygenerovala hrubý zisk 12 miliónů USD na základě provozních nákladů ve výši 4 milióny USD.

   A businessman facing a group of people at a meeting, sustainability consulting.
   Jednání v moderní kanceláři, konzultace o udržitelnosti, řízení energie

   Výzvy

   O energetických nákladech, obnovitelné energii a iniciativách v oblasti udržitelnosti existuje velké množství informací. Nalezení těch nejdůležitějších aspektů pro vaše podnikání může být obtížné. Jakmile se rozhodnete, musíte se při implementaci zorientovat v ekonomických a logistických aspektech těchto programů. Jak zjistíte, co je nejdůležitější a co je třeba udělat ke snížení nákladů a dosažení úspor?
   Podnikatel konzultuje na poradě se skupinou pracovníků téma udržitelnosti

   Energetické poradenství

   Naši odborníci vyhledávají ve vašich provozech možnosti energetických úspor

   Proč s námi spolupracovat?

   • Výchozí text
Zkušenosti v oboru úspor energie a udržitelnosti Využijte desítky let našich zkušeností Pomůžeme vám s orientací na složitých energetických trzích. Spojte se s inovátorem a myšlenkovým vůdcem, který bude vždy na vaší straně.
   • Výchozí text
Spolehlivé tržní know-how a odbornost Nezaujaté a nezávislé průzkumy a analýzy. Pečlivě analyzujeme globální komoditní trhy a formulujeme své vlastní názory na tyto trhy, takže víte jak a kdy máte jednat.