• A group of people reviewing charts and graphs, energy management, sustainability consulting
  Zaměření na energii přináší konkrétní výsledky

  Energetické poradenství

  • Případové studie Výrobce v oboru metalurgie využívá centralizovaný program úspor energie

   Pro výrobce v oboru metalurgie vypracovala společnost Schneider Electric centralizovaný program úspor energie pro jeho provozy ve Spojených státech, s cílem konsolidace jeho rozhodování v oblasti energie. Tento nový přístup zajistil úspory ve výši 2 milióny USD jen v průběhu prvního roku partnerství. Navíc, po úspěchu programu ve Spojených státech, se evropský tým rozhodl pro stejný postup a provedl centralizaci řízení energie ve 12 provozech v Evropě.

   pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing
  • Případové studie Papírenská společnost požádala o podporu pro své provozy v různých geografických lokalitách

   Globální výrobce buničiny a papíru chtěl optimalizovat náklady a podpořit interní strategie udržitelnosti. Ve snaze o detailní pohled na provozy v rozmanitých geografických lokalitách firma požádala společnost Schneider Electric o provedení několika studií v Evropě, Asii a Jižní Americe. Byly identifikovány potenciální úspory ve výši 5,7 miliónů USD na základě změny tarifů, upgradování napětí, kogenerace, zvýšení účinnosti a možností reakce na spotřebu.

   Angled view of a bridge and a river, water management
  • Případové studie Poskytovatel péče pro seniory ušetřil 400 000 USD využitím sluneční energie

   Společnost zvažovala způsoby, jak zlepšit udržitelnost svého povozu a jak získat slevy z cen energie nabízené pro podniky v New Jersey. Společnost Schneider Electric doporučila přechod na solární energii. Tým provedl výběrové řízení na dodavatele solárních řešení a zvolil dodavatele, který nabídl cenu o 400 000 USD nižší, než byl původní rozpočet projektu.

   A doctor and two nurses reviewing a patient, healthcare solutions, hospitals
  • Případové studie Investiční firma získala díky odbornosti výhody z úspěšné akvizice

   Investiční společnost zvažovala akvizici středně velké plynárenské společnosti. Potřebovala informace o plynárenském průmyslu a proveditelnosti akvizice. Společnost Schneider Electric zpracovala nezávislou analýzu, která zahrnovala dlouhodobý výhled a specifické vlivy v tomto odvětví a která umožnila učinit rozhodnutí. Po realizaci akvizice společnost vygenerovala hrubý zisk 12 miliónů USD na základě provozních nákladů ve výši 4 milióny USD.

   A businessman facing a group of people at a meeting, sustainability consulting.
   Jednání v moderní kanceláři, konzultace o udržitelnosti, řízení energie

   Výzvy

   O energetických nákladech, obnovitelné energii a iniciativách v oblasti udržitelnosti existuje velké množství informací. Nalezení těch nejdůležitějších aspektů pro vaše podnikání může být obtížné. Jakmile se rozhodnete, musíte se při implementaci zorientovat v ekonomických a logistických aspektech těchto programů. Jak zjistíte, co je nejdůležitější a co je třeba udělat ke snížení nákladů a dosažení úspor?
   Podnikatel konzultuje na poradě se skupinou pracovníků téma udržitelnosti

   Energetické poradenství

   Naši odborníci vyhledávají ve vašich provozech možnosti energetických úspor

   Proč s námi spolupracovat?

   • Výchozí text
Zkušenosti v oboru úspor energie a udržitelnosti Využijte desítky let našich zkušeností Pomůžeme vám s orientací na složitých energetických trzích. Spojte se s inovátorem a myšlenkovým vůdcem, který bude vždy na vaší straně.
   • Výchozí text
Spolehlivé tržní know-how a odbornost Nezaujaté a nezávislé průzkumy a analýzy. Pečlivě analyzujeme globální komoditní trhy a formulujeme své vlastní názory na tyto trhy, takže víte jak a kdy máte jednat.