• Jak začít s budováním Smart City

Výchozí alternativní text

Moderní města pokrývají pouze 2 % zemského povrchu, ale je v nich 50 % světové populace. Také generují 80 % světových emisí CO₂ a spotřebovávají 75 % energií. Za méně než 40 let bude ve městech 70 % světové populace – mladí lidé se dožijí toho, že se počet lidí ve městech zdvojnásobí. V rozvíjejících se i rozvinutých zemích bude tento dramatický vývoj klást vysoké nároky na stávající městskou infrastrukturu. To nám dává příležitost značně zvýšit inteligenci měst v oblasti řízení energií.

Co jsou to inteligentní města?
Třemi základními vlastnostmi inteligentního města jsou účinnost, komfort a trvalá udržitelnost. Účinné město využívá technologie jako je software pro infrastrukturu a inteligentní měření pro integraci systémů, které dřív pracovaly jako oddělené jednotky. Čím účinnější jsou tyto systémy (např. voda, plyn, elektřina, doprava, záchranná služba, likvidace odpadů, bezpečnost), tím lepším místem pro práci i pro život se město stává. Čím více je město ekonomicky a sociálně udržitelné, tím je konkurenceschopnější z hlediska nových pracovních míst, investic a kulturního rozvoje.

5 kroků k vybudování inteligentních měst
Níže popsaná 5-kroková metodologie Schneider Electric kombinuje systémově orientovaný přístup s datově orientovanými informacemi.

Krok 1: Stanovení vize
Inteligentní město nemůže postavit jedno nařízení nebo jeden subjekt. Orgány veřejné správy, soukromý sektor i všichni občané musí sdílet stejnou vizi svého budoucího města. Města mohou vyvinout integrovaný akční plán pro realizace vize a vyhnout se tak tichému postupu, který je brzdou uceleného dlouhodobého rozvoje.

Krok 2: Použití správné technologie K dispozici je ohromné množství technologií. Takže kde začít? Města musí nejprve identifikovat svá bolavá místa, která je třeba řešit okamžitě. Poté může partner pro řízení energií, jako je Schneider Electric, najít řešení, které nejen řeší aktuální problém, ale může být použito i pro řešení dalších dlouhodobých problémů. Například Idická Bombaj použila řešení Schneider Electric pro řízení dopravy a uvolnění přetížených silnic. Díky tomu klesl průměrný cestovní čas ve městě o 12 % – a semafory spotřebovávají o 85 % méně energie.

Krok 3: Integrace systémů Bez ohledu na technické řešení musí být jednotlivé systémy navrženy tak, aby shromažďovaly a sdílely data. Data je poté třeba analyzovat pro zlepšení výkonu systému. Shromažďování systémových dat na provozní úrovni (například z inteligentních elektroměrů) a jejich využití pro analýzu na manažerské úrovni (pomocí softwarových dashboardů) umožňuje městům přijímat informovaná rozhodnutí na základě přesných dat. Z toho nakonec těží celá městská populace.

Krok 4: Využití inovativních obchodních modelů Města se často obávají toho, jak zaplatí za svou vizi inteligentního města. Inovativní obchodní modely umožňují financovat zlepšování bez velkých jednorázových investic. V texaském Houstonu například společnost Schneider Electric získala zakázku na zvýšení energetické účinnosti 40 městských budov. Investoři poté získali vynaložené prostředky zpět z každoroční úspory nákladů na energie a vodu ve výši 3 milionů amerických dolarů.

Krok 5: Podpora spolupráce Úspěšná inteligentní města jsou taková, která spolupracují s partnery v oblasti technologií a energií na vývoji toho nejlepšího dlouhodobého řešení. Společnost Schneider Electric se například spojila s Cisco při integraci systému řízení budov (BMS, Schneider Electric) a řešení pro monitorování napájení IT (Cisco) na velké univerzitě ve Spojeném království. Rozšířením BMS na doménu IT dosáhla univerzita dalších energetických úspor, omezila svou uhlíkovou stopu a splnila své cíle v oblasti snižování spotřeby elektrické energie.

Města jsou komplexní soustavou vzájemně propojených systémů a každé město řeší specifické problémy. Neexistuje žádné univerzální řešení pro všechny. Kombinací systémově orientovaného přístupu s datově orientovanými informacemi mohou městští plánovači budovat účinnější, komfortnější a trvale udržitelnější města.

Další informace o řešeních Schneider Electric pro inteligentní města

Další informace