Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Jak účinný je váš systém HVAC?

Výchozí alternativní text
Jak účinný je váš systém HVAC?

Firmy jsou ochotné dávat velkou část svých zdrojů na topení, ventilaci a klimatizaci (HVAC), protože jim to pomáhá vytvářet komfortní pracovní prostředí, ve kterém mohou jejich zaměstnanci produktivněji pracovat. HVAC může mít na svědomí až 40 % spotřeby energií vaší budovy. Lepším řízením ventilace, teploty a využití systému mohou správci budov a provozovatelé datových center optimalizovat spotřebu systémů HVAC a značně snížit provozní náklady. Cesta k účinnému chlazení
I když většina správců budov a provozovatelů datových center ví, jak vysoké jsou náklady na chlazení, nemají často dostatečné zdroje a znalosti pro vybudování energeticky účinného chladicího systému a jeho provozování při nižších nákladech. Avšak kurz HVAC Efficiency and Equipment Optimization (Optimalizace účinnosti HVAC) zařazený v našem bezplatném on-line programu Energy University vám může pomoci získat znalosti, které potřebujete pro maximalizaci účinnosti vašich zařízení HVAC. Michelle Souza, globální manažerka programu Energy University na svém blogu napsala článek Learn What Makes for an Energy Efficient HVAC System at Energy University (Zjistěte, co Energy University považuje za energeticky účinný systém HVAC), kde rozebírá témata, kterým se kurz věnuje. Kurz se zaměřuje konkrétně na to, co je potřeba pro zajištění energetické účinnosti budovy: 

  • Správné dimenzování: Budovy často používají velké, centrální systémy, které jsou často předimenzované. Kurz vysvětluje, jak je možné zvládnout zátěžové špičky pomocí menších distribuovaných jednotek. Výběr správného chladicího zařízení se správným výkonem je klíčem k úspěšnému zvýšení energetické účinnosti.
  • Řízení variabilní zátěže Zohlednění variabilní zátěže zahrnuje zohlednění změn teploty a vlhkosti během dne a noci, stejně jako obsazenost budovy během dne.

Analýza dat
Než začnete realizovat váš plán na zvýšení účinnosti HVAC, je třeba zvážit mnoho faktorů. V prvé řadě je třeba pamatovat na to, že pro zvýšení účinnosti chlazení je třeba nejen vybrat správný systém HVAC, ale také jej správně nakonfigurovat. Michelle Souza k tomu říká: „Systém, který má účinná zařízení, ale není účinně řízen, je neúčinný.“

Měření, jako je měření poměru energetické účinnosti (EER) vám pomůže stanovit celkovou účinnost vašeho systému HVAC. Toto číslo je snadné na pochopení – čím větší je, tím účinnější je klimatizace. Ale jak vypočítat EER? Znalost výpočtu EER vám může pomoci přijímat lepší rozhodnutí v oblasti HVAC. Kurz tedy poskytuje návod, jak vypočítat vaše EER a další poměry, jako je SEER (poměr energetické účinnosti za sezónu), které jsou důležité pro dosažení vašich cílů energetické účinnosti. Další hodnoty, které je třeba zvážit, zahrnují:

  • Topný faktor za sezónu (HSPF) – udává průměrný výkon tepelného čerpadla (které přivádí teplo zvenku do budovy) za stanovenou dobu.
  • Topný faktor (COP) – uvádí kompresní výkon jednotky HVAC (v kW a koňských silách) a její chladicí výkon v tunách; čím vyšší je COP, tím účinnější je jednotka HVAC.

Kurz vysvětluje také problematiku účinnosti dalších komponent HVAC, jako jsou zařízení pro přenos tepla, chladicí věže a vzduchové ekonomizéry.

*Zdroj: Řešení energetické účinnosti pro budovy: Začátek cesty k energetickým úsporám

Chcete maximalizovat energetickou účinnost HVAC? Zaregistrujte se do kurzu HVAC Efficiency and Equipment Optimization (Optimalizace účinnosti HVAC) na Energy University a zjistěte jak.
Další informace