Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaké hodnoty parametru B10 dosahuje ovladač nouzového zastavení Harmony XB4B?
V případě zapojení dvou rozpínacích kontaktů je hodnota B10 = 300 000,  procentní podíl závad je 20%, B10d = 1 500 000. Tyto parametry uvádíme v knihovně...
Jak řešit funkci nouzového zastavení v aplikacích s frekvenčním měničem?
Měniče ATV32 nebo ATV71 jsou vybaveny certifikovaným bezpečnostním vstupem PWR nebo STO. Tento bezpečnostní vstup zapojíte k výstupům bezpečnostního...
Lze zapojit výstupy několika indukčních nebo optických snímačů do série?
Tento způsob zapojení snímačů není doporučen.
Jakým způsobem detekovat výšku hladiny kapalin bez použití ponořených sond nebo kapacitního snímače?
Pokud není na hladině kapaliny pěna, pak lze použít ultrazvukový snímač s nespojitým XX630A3PCM12 nebo spojitým XX930A3A2M12 výstupem.
Nabízíte stykače pro drážní vozidla certifikované dle ČSN EN 60077?
Tyto stykače jsou značeny např. LC1-D096xxS207. Ohledně dalších typů stykačů prosím kontaktujte linku zákaznického centra.
Jaká je nastavitelná frekvence ATV71HD11N4?
Výstupní frekvence je 0....600 Hz.
Je termostat Unica MGU3.503.18 pro podlahové vytápění použitelný i pro měření prostorové teploty?
Termostat Unica MGU3.503.18 je určen pouze pro měření teploty podlahového topení.
Poruší se krytí nerezové skříně (např. NSYS3X8830) po provrtání otvorů pro střechu (např. NSYTX2015)?
Krytí se instalací střechy neporuší v případě, že při instalaci je postupováno dle návodu a je využit originální spojovací materiál, který je součástí...
Jak spíná zátěž detektor pohybu Unica MGU3.525.xx?
Tento typ spíná zátěž pomocí reléového výstupu. Zátěž lze tedy volit dle parametrů reléového výstupu.
výsledky 81 - 90 z 100