Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jakým způsobem detekovat výšku hladiny kapalin bez použití ponořených sond nebo kapacitního snímače?
Pokud není na hladině kapaliny pěna, pak lze použít ultrazvukový snímač s nespojitým XX630A3PCM12 nebo spojitým XX930A3A2M12 výstupem.
Nabízíte stykače pro drážní vozidla certifikované dle ČSN EN 60077?
Tyto stykače jsou značeny např. LC1-D096xxS207. Ohledně dalších typů stykačů prosím kontaktujte linku zákaznického centra.
Jaká je nastavitelná frekvence ATV71HD11N4?
Výstupní frekvence je 0....600 Hz.
Je termostat Unica MGU3.503.18 pro podlahové vytápění použitelný i pro měření prostorové teploty?
Termostat Unica MGU3.503.18 je určen pouze pro měření teploty podlahového topení.
Poruší se krytí nerezové skříně (např. NSYS3X8830) po provrtání otvorů pro střechu (např. NSYTX2015)?
Krytí se instalací střechy neporuší v případě, že při instalaci je postupováno dle návodu a je využit originální spojovací materiál, který je součástí...
Jak spíná zátěž detektor pohybu Unica MGU3.525.xx?
Tento typ spíná zátěž pomocí reléového výstupu. Zátěž lze tedy volit dle parametrů reléového výstupu.
Co je hodnota Ith, která je uvedená na boku stykače?
Ith je jmenovitý smluvený tepelný proud bez krytu, tj. maximální hodnota zkušebního proudu použitá pro zkoušky oteplení nekrytého zařízení. Hodnota...
Je termostat Unica MGU3.503.18 pro podlahové vytápění použitelný i pro měření prostorové teploty?
Lze jej použít pouze pro měření teploty podlahy, ve které je zabudovaný snímač teploty.
Jaké hodnoty parametru B10 dosahují stykače TeSys?
V případě zapojení dvou stykačů do série je hodnota B10 = 1 000 000. Tento a obdobné parametry jsou uváděny v knihovně SW Sistema nebo v aktuálním...
výsledky 21 - 30 z 100