Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Poruší se krytí nerezové skříně (např. NSYS3X8830) po provrtání otvorů pro střechu (např. NSYTX2015)?

Krytí se instalací střechy neporuší v případě, že při instalaci je postupováno dle návodu a je využit originální spojovací materiál, který je součástí dodávky střechy.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?