Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je u proudového chrániče ilD možný přívod shora i zdola?

Ano, u proudových chráničů ilD lze volit směr přívodu shora nebo zdola.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?