Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je správná domněnka, že u XMLA010A2S12 je parametr B10 = 5 000 000 při 50% podílu nebezpečných závad?

Ano, u tlakového spínače XMLA010A2S12 0,6...10 bar uvádíme v knihovně SW Sistema parametr B10 = 5 000 0000 při 50% podílu nebezpečných závad a B10d = 10 000 000.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?