Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Při programování XPSMC nelze nahrát konfigurace do kontroléru. Čím to může být způsobeno?

Pravděpodobně nastal zkrat na výstupech kontroléru při prvním zapojení, proto nebylo možné nahrát konfiguraci. (Kontrolér byl v chybovém stavu.) Tento fakt potvrzuje, že v controller info je uvedena chyba EC 001AH.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?