Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak správně zapojit modul XPSVNE1142P? Nefunguje správně. Je možné použití DC brzdy?

Nesprávná funkce modulu XPSVNE... může být zapříčiněna nestejným nastavením otočných prvků pro nastavení úrovně 0 otáček.
Použití DC brzdy je možné.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?