Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Lze pomocí měniče ATV320 řídit synchronní reluktanční motory?

Pomocí FM řady ATV320 lze řídit synchronní reluktanční motory.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?