Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Mají pomocné stykače CA3KN nucené vedení kontaktů?

Pomocné stykače CA2 mají zapínací a vypínací kontakty nuceně vedené.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?