Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaké kontakty jsou sepnuty u XENG1191 při druhé rychlosti?

Ve druhé pozici jsou sepnuté kontakty 13-14 a 33-34.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?