Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

U modulu Preventa XPSATE3710P se nahodile mění stav výstupu Y91?

V tomto případě se jedná o chybu v instalaci kabeláže. Jsou paralelně vedené výstupy bezpečnostního modulu se silovým vedením. Je nutno předělat elektroinstalaci v této části vedení.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?