Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaký je utahovací moment pro pomocné kontakty stykače LADN**?

Šrouby a závity u pomocných kontaktů jsou stejné jako u ovládacího obvodu, proto se uvádí utahovací moment 1,7 Nm.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?