Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

U XPSAF5130 nefunguje funkce monitorovaného startu, S33-S34. Čím to může být způsobeno?

Pravděpodobně je sestupná hrana ze startovacího tlačítka deformována rušením od frekvenčních měničů nebo indukovaným napětím.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?