Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je možné ztlumit jas kontrolek na termostatu Unica?

Jas kontrolek je stálý.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?