Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaké označení má koncový kryt, který je vhodné použít na vedení Canalisu KSA40ED450?

Koncový kryt má označení KSB50FA2.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?