Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Má zásuvka Sedna SDN2800123 šroubové nebo bezšroubové svorky?

Zásuvka z řady Sedna má pouze šroubové svorky.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?