Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Lze do krabice XALD01 z řady Harmony instalovat dvojitou spínací jednotku?

Takto nelze instalovat nabídnuta krabice XAPA1110.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?