Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

U Vašich proudových chráničů je jaký kontrolní interval?

Dle IEC61008 a IEC61009 je požádován kontrolní interval každé 3 měsíce u zařízení starších 7 let nebo 1 měsíc pokud je zařízení instalováno v silně korozivním prostředí.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?