Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Záleží u kombinovaných jističů na přívodu?

Napájení je z horní nebo spodní strany.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?