Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

U brzdného rezistoru VW3PWR** je uvedena max. teplota 250°C, jedná se o teplotu uvnitř krytu nebo na povrchu krytu?

Jedná se o teplotu na obalu rezistoru. Uvnitř může být teplota vyšší.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?