Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaký je utahovací moment šroubu k KSA400AB4?

V tomto případě 28 Nm .
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?