Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jsou on-line kurzy ke vzdělávání v oblasti řízení energií k dispozici také v českém jazyce?

Tyto kurzy jsou k dispozici v anglickém a několika dalších jazycích. Čeština mezi nimi zatím není.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?