Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je nutné u jističů NSX použít při nap. 575V kryty svorek?

Pokud je nap. větší než 500V je nutné vždy použít kryt svorek.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?