Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaká je odezva sepnutí bezp. výstupů po uzavření monit. smyčky modulu XPSAF5130?

Dova odezvy po uzavření monitorované bezpečnostní smyčky byla měřena pouze u těchto modulů.
XPSABV
Response time tA1 (with start button monitoring): typ. 30 ms
Response time tA2 (without start button monitoring): typ. 700 ms

XPSAXE
Response time: max. 80ms
XPSATR
Response time tA: max. 200 ms

Modul XPSAXE..... je podobný XPSAC...   ale, pro monitorování magnetů není vhodný. Ostatní moduly maji zpožděné výstupy.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?