Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je možno provozovat chrániče Acti9 (iID) při vyšších teplotách než stanovených 40°C? Pokud ano, jak se pak redukuje maximální dovolený trvalý proud?

Proudový chránič iD by měl být chráněn jističem s nižším nebo dané teplotě odpovídajícím proudem.
V příloze Vám zasílám tabulky "Vliv okolní teploty" přístrojů řady Acti9.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?