Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaké jsou hodnoty ztrátového výkonu těchto komponent: GZ1 E14, GZ1 E16, GZ1 AN11, LC1K1210B7, VCD2, NSYCVF85M230PF?

Ztrátové výkony jednotlivých prvků jsou:

GZ1 E14 = 2,5W/1pól
GZ1 E16 = 2,5W/1pól
GZ1 AN11 => Neuvádí se.
LC1K1210B7 = 1,3W
VCD2 => Neuvádí se.
NSYCVF85M230PF => Uvádí se pouze jmenovitá hodnota odvedeného tepelného výkonu, a to 17W při 230V, 0,121A a 50Hz. Vlastní ztrátový výkon se neuvádí.

Výpočet lze provést v SW Proclima, který lze zdrama stáhnout na našich WWW.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?