Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak zapojit stykače pro dosažení SIL3?

Je nutné zapojit 2 stykače do série a monitorovat integrované rozpínací kontakty ve zpětné vazbě bezpečnostního modulu.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?