Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Zapojení automatického startu u Preventy XPSAK311144.

U Preventy XPSAK311144 je nutné proklemovat svorky S13-S14, tím je nakonfigurován automatický start.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?