V nabídce vyberte zemi/oblast nebo klepněte na mapu světa *
Country Selector Alternate Image
 
Make the most of your energy
      
      
      
      
      
      
      
      

     Oblast obchodu

     Vaše podnikání si zaslouží ucelená řešení

     Ovládáme energii pro Vás:
     - Bezpečně: Chráníme lidi a majetek…
     - Spolehlivě: Extrémně zabezpečená energie pro krizové aplikace
     - Účinně: Řešení pro zlepšení energetické účinnosti           
                      Otevřené a integrované systémy pro optimalizovaný Capex a Opex
     Efektivně: Automatizace kdekoli
                          Připojitelnost kdekoli
                          Služby v každé fázi životnosti

     Oblast obchodu 
      
      
      
      
      
      
      
      

     Schneider Electric je vaším partnerem pro široké spektrum oblastí! 

     • Energetika a infrastruktura
     • Průmysl
     • Datacentra a telekomunikace
     • Stavebnictví a technologie budov
     • Rezidenční budovy