V nabídce vyberte zemi/oblast nebo klepněte na mapu světa *
Country Selector Alternate Image


Acti 9


 
 
 

Seznamte se s Acti 9

 
 
 
 
 
 
 
Společnost Schneider Electric, světová jednička v oblasti jištění, představuje modulární systém Acti 9. Padesát let zkušeností umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje nejvyšší nároky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů.
 
 
 
Din-click Acti 9     Spolehlivá a bezpečná instalace
 
Upínací zámky umístěné na čele přístroje usnadní montáž na DIN, bez nástrojů.
Acti 9 zámky  Acti 9 zámky 
Dosud užívané řešení – zámky uchycení nedostupné za propojovací lištou U Acti 9 jsou zámky uchycení umístěny vpředu, stále přístupné manipulaci.

 

Bi-wiring Acti 9   Dvojité připojovací svorky

Nové dvojité svorky přístrojů umožňují snadné a spolehlivé zapojení dvou vodičů různého průřezu
i konstrukce (plný, slaněný) do jedné svorky. Propojovací lišta je nově umístěna v zadním otvoru svorky a přední otvor svorky je určený pro zapojení vodiče. Takto provedená svorka je vždy bezpečně viditelná pro zapojení dalšího vodiče.

Acti 9 dvojité svorky   

Provedení dvojité svorky umožňuje různou kombinaci vodičů 1 až 16 mm2 ve společné svorce nebo zapojení samotného vodiče až do průřezu 35 mm2. 

                                                                                           

 

VisiSafe Acti 9  Bezpečné odpojení a izolace přiřazených obvodů

Jestliže zůstanou kontakty jističe zablokovány (svařeny) v zapnutém stavu, bude o tomto nebezpečném stavu obsluha informována. Zelený terčík nad páčkou jističe ubezpečuje o bezpečném oddělení kontaktů. Patent firmy Schneider Electric.

VisiSafe Acti 9 

VisiSafe – záruka bezpečného odpojení.

 


VisiTrip Acti 9  Viditelná příčina vypnutí přístroje

VisiTrip video 

Červený terčík symbolizuje vypnutí přístroje poruchou. Tuto patentovanou funkcí mají jističe i proudové chrániče

Acti 9 manuální vypnutí  Acti 9 vypnutí poruchou 
Přístroj vypnutý manuálně Přístroj vypnutý poruchou

 

ComReady Komunikační funkce, inteligence systému Acti 9

Komunikační systém Acti 9 Smartlink poskytuje okamžitou a přesnou informaci o stavu napájení sledovaných obvodů. Komunikační systém Acti 9 je založen na protokolu Mod¬bus a je plně převoditelný do všech systémů řízení budov.

>>> Acti 9 komunikační systém

 

Schéma komunikace Acti 9
  
 
Více

Více 

Kde koupit

 

Acti 9 – Ke stažení

 

Manuály Acti 9 ke stažení

 

Instalace systému Acti 9