• Business people working on computers, facility management software, internet of things.

    CAD výkresy a databáze

    Schneider Electric má k dispozici několik nástrojů pro zobrazení a uložení CAD souborů pro produkty Schneider Electric.

    CAD Library NN, VN

    Knihovna rozměrových výkresů a typizovaných schémat přístrojů Schneider Electric. Soubory je možné ukládat na disk ve formátech dwg, wmf, dxf a dwf. popř. přímo vkládat do programu AutoCAD.