• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Pokročilé, škálovatelné ovládání jeřábu ve vysoce rizikových prostředích