• Food and beverage manufacturing facility, machine control, distribution management.

    Pokročilé robotické řízení až dvou kartézských robotů