• Smiling technician using tablet pc while analysing server in large data center
    Poskytuje integrované monitorování, kontrolu a řízení spotřeby energie, osvětlení, požární bezpečnost, a vzduchotechniky.

    StruxureWare Building Operation