• Default Alternative Text
  Nasaditelné v jakémkoliv existujícím datovém centru, ve skladu nebo venku - snižuje složitost a zkracuje čas.

  Modulární místnost

  Angled view of a data and server room.

  Výzvy

  Výstavba nebo rozšíření datového centra jsou složité a nákladné procesy, které vyžadují obrovské investiční náklady. Tradičně budovaná datová centra však neřeší bezpečnostní požadavky kritických IT prostředí.
  • Řešení

   Vysoce kvalitní a bezpečné modulární místnosti datových center jsou nasaditelné prakticky ve všech existujících datových centrech, skladech, nebo vnějších prostorech. Řešení modulárních místností datových center snižují složitost, investiční a provozní náklady a dobu uvedení na trh.
  • Hodnotová nabídka

   Modularita: Kapitálově efektivní a snadno škálovatelné podle potřeb růstu
    
   Bezpečnost: Moduly jsou navrženy tak, aby poskytovaly certifikovanou úroveň ochrany před vnějšími hrozbami, jako je oheň, voda, vlhkost, prach, kouř a elektromagnetické záření.
    
   Energetická účinnost: Maximalizována účinnost chlazení a úspory provozních nákladů díky izolaci modulárních místností
  • Výhody

   • Certifikováno pro teplotu a vlhkost
   • Certifikovaná ochrana proti vodě a prachu
   • Účinnost tepelné izolace, akustický útlum a vodotěsnost
   • Ochrana elektromagnetické kompatibility (EMC) (vysoké a nízké frekvence)
   • Ochrana proti vloupání a mechanická odolnost
   • Stěny, strop a dveře chráněné proti požáru (120 minut)
  Výchozí text

  Aplikace

  Výhody

  • Výchozí text
    
   • Budoucí rozšíření bez narušení
   • Projektová nebo montážní sada
  • Muž navádí jeřáb se zavěšeným kontejnerem na konkrétní místo.
    
   • Plně přemístitelné
   • Vnitřní nebo venkovní umístění
   • Úprava povrchu pro čisté prostory